Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Khoai tây

1 x 55,000 VNĐ

55,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Khoai tây
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền 55,000 VNĐ